Túi giấy 03

Mã sản phẩm : 03

 

 

In ấn                : Theo yêu cầu

 

 

Kích thước       : Theo yêu cầu