Túi vải không dệt 03

Mã sản phẩm : 03

 

 

Định lượng      : 80gsm (có thể làm theo yêu cầu)

 

 

In ấn                : Theo yêu cầu

 

 

Kích thước       : Theo yêu cầu

 

 

Đóng gói          : 100 cái / 1 túi nylon